Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Lasersko zavarivanje

Lasersko zavarivanje izvodi se sa CO2i  Nd:YAG laserom.  CO2 laseri sa velikom snagom (2-12kW) koriste se za zavarivanje automobilskih šasija i prijenosnih komponenata, toplinskih izmjenjivača i zahtjevnih elemenata.

Već više godina se za zavarivanje malih dijelova, na primjer medicinskih instrumenata, koristi  Nd:YAG laser sa malom snagom (100-500W). Nd:YAG laseri sa velikom snagom (oko kW) se često koriste u radu sa robotima, i to najviše u automobilskoj industriji.

Laserski snop se usmjeri na jednu malu točku, čime se dobije dovoljna snaga za topljenje materijala. Za  fokusiranje velikih snaga  CO2 lasera, umjesto leća se koriste vodom hlađena ogledala. Zavarivanje se u osnovi izvodi na dva načina. Kod zavarivanja se toplina provodi sa površine u materijal.To je značajno za zavarivanje sa Nd:YAG laserima sa malom snagom, koji imaju plitke zavare.

Za zavarivanje sa laserima velike snage, značajan je nastanak tzv. ˝keyhole˝. Energija lasera metal topi i uzrokuje hlapljenje.Pritisak pare istisne stopljeni materijal i tako nastane rupa u obliku ključa, koja omogoćava prijenos laserske energije u materijal i vodi laserski snop duboko u materijal.Stvaranje ˝keyhola˝ omogućuje usko i duboko zavarivanje, pa ga često zovemo i duboko zavarivanje.

Plinovi za zavarivanje moraju udovoljiti više zahtjeva: štititi mjesto zavara, područje oko zavara,štititi optiku od para i taline, i kontrolirati plazmu između zavarivanja sa  CO2 laserom. Plazma je oblak ioniziranih metalnih isparavanja i plinova, koje se stvaraju nad rupom. Taj oblak utiče na lasersko zračenje i prekida proces zavarivanja. Ovaj učinak zavisi od vrste lasera i korištene snage, te se zbog toga  koriste različititi laserski plinovi.