Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plinovi za lasersko zavarivanje

Plinovi za lasersko zavarivanje se koriste za lasersko zavarivanje i obradu površine. Tako zagrijanu površinu materijala, treba zaštiti  od utjecaja okoline.

Uz to, kod zavaraivanja sa  CO2 laserima velike snage, potrebno je kontrolirati povećno stvaranje plazme. Glavni plinovi  za zavarivanje sa CO2 laserima su helij i  mješavina helija i argona. Prisutnost helija je potrebna zato, da se kontrolira stvaranje plazme iznad tzv.. ˝keyholom˝. Argon pak  potiče stvaranje plazme, te se koristi kod lasera sa snagom iznad 3 kw. Za aluminij se preporuča mješavina helija i argona.

Za neke aplikacije može se koristiti mješavina argona i kisika ili CO2-ja, da pa bi se smanjilo stvaranje veće  količine plazme,a  CO2 se nesmije dovoditi kroz glavni dovod. Ukoliko želimo postići veću snagu lasera, mješavina helija i kisika nudi nam mogućnost veće produktivnosti i kvalitete zavara.

Mješavina argona i vodika omogućava visoku produktivnost i sjajni izgled zavarenoga austenitnoga nehrđajućega čelika. Potrebno je upozoriti, da vodik može prouzročiti mikro pukotine feritnih čelika! Plinovi i plinske mješavine sa dostavljaju u bocama.


Najbolji plin za zavarivanje za Nd:YAG lasere je argon, iako se ponekad koristi i mješavina sa  dušikom i s CO2, i možemo dobiti zavare prihvatljive kvalitete (CO2 zavari obično brzoo oksidiraju). Helij nije najbolji izbor, jer za pravilnu zaštitu zavara potrebno je imati veliki protok plina u odnosu na argon, što stvara velike turbulencije u području zavara.


Zaštitni plinovi za obradu  površina

U osnovi su zaštitni plinovi za obradu površina slični onima za  lasersko zavarivanje. Rijetki plinovi omogućuju potpunu površinsku zaštitu, a to su  argon i helij. Ponekad se koristi i dušik. Mješavina argona i vodika osigurava lijep izgled gornje površine zavara.

Za čisti laserski snop 

Prostor, gdje je laserski snop, sadrži ogledala koja vode laserski snop u područje procesa obrade.Nečistoće na putu laserskog snopa mogu utjecati na lasersku zraku, raširiti ju, te i kontaminirati vodom hlađena ogledala. Nečistoće, kao što su argon, kisik, vodena para i ugljikovodici, utiču na zraku i optiku te ih je potrebno izbjegavati. Za čiščenje puta  laserskog snopa se preporučava  dušik za lasersko rezanje i laserski dušik, utrošak 2,0-5 m3/h.Tok dušika se preporuča čak i kada laser ne radi, radi sprečavanja unosa nečistoća u sustav.