Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Ostale upotrebe - označavanje i graviranje

Označavanje sa laserskim snopom i graviranje su vrlo rašireni postupci. Koristi se označavanje roka korištenja, kodova za označavanje i sličnoga. Sa laserom možemo postići specifičnu promjenu površine ili  određenog područja, i to taljenjem ili oksidacijom.

Ostale upotrebe - bušenje

Bušenje sa laserskim snopom omogućuje nam izradu malih rupica na svakom materijalu, kao na primjer u proizvodnji turbina ili svemirskom programu. Točno usmjeren snop koristimo i kod plastičnih materijala, gdje se radnja izvodi pulsirajuće do izrade konačne dimenzije rupe. Uporabom pulsirajućeg lasera možemo izraditi i konuse , a postupak je poznatiji pod nazivom »pro Puls«.

Ostale upotrebe - površinska obrada

Obrađivanje površine sa laserskim snopom podrazumjeva različite uporabe kao što su termomehanički postupci, taljenje, emajliranje, legiranje, disperzija i slično.

Površinska obrada sa laserskim snopom nam nudi nekoliko prednosti u odnosu na druge postupke: minimalan unos topline na obradak, točna kontrola područja obrade, mali broj grešaka, odlična i jednostavna kontrola procesa.