Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Struktura tvrtke

Osnovni podatci tvrtke:

LINDE PLIN d.o.o., 
Kalinovac 2/a 
HR-47000 KARLOVAC

OIB:  64936811186
MB:   0175676

BANKA: ZAGREBAČKA BANKA DD, ZAGREB 


              HR4923600001102175374


Tvrtka je upisana u registar Trgovačkog Suda u Karlovcu MBS:080026838
Temeljni kapital: 22.977.000,00 kn uplaćen u cjelosti

e-mail: info.hr@gtg-plin.com
www.lindeplin.hr
www.linde.hr


Direktor
Iztok Govc
tel. 047 609 200
fax.047 651 639
e-mail: iztok.govc@gtg-plin.com


Pomoćnik  direktora
Frano Ljubas
tel. 047 609 200
fax.047 651 639
e-mail: frano.ljubas@gtg-plin.com


Direktor prodaje
Dragan Čičak
tel. 047 609 207
fax. 047 651 639
e-mail: dragan.cicak@gtg-plin.com


Direktor proizvodnje / Voditelj kvalitete i analize
Bruno Zorko
tel. 047 609 203
fax. 047 651 639
e-mail: bruno.zorko@gtg-plin.com


Direktor IT / IS / Voditelj prodaje i nabave
Tihomir Bučar
tel. 047 609 208
fax. 047 651 639
e-mail: tihomir.bucar@gtg-plin.com 


Voditelj računovodstva
Jagoda Ribić
tel. 047 609 206
fax. 047 651 639
e-mail: jagoda.ribic@gtg-plin.com


Voditelj servisa
Darko Vinski 
mobitel: 091 561 7767
fax. + 385 47 651 607
e-mail: darko.vinski@gtg-plin.com