Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plinska mreža

Kada dolazi do  ekstremno velike potrebe za  oskrbom sa kisikom, dušikom, vodikom ili ugljikovim dioksidom na određenom  industrijskom području, moguća je opskrba preko plinske mreže jednog ili više kupaca na lokaciji, od izvora gdje se traženi plin prozvodi.

Za dodatne informacije, molim kontaktirajte:

Tihomir Bučar

Distribucija tekućih plinova

tel: + 385 47 609 208

mobitel: + 385 91 358 7654

e-mail: tihomir.bucar@gtg-plin.com