Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Građevinarstvo

Zamrzavanje zemlje i hlađenje

Tekuči dušik, tekuči ugljikov dioksid i suhi led su plinovi koji su uvjek tamo gdje trebamo zamrzavati rahli materijal.  Prednosti so očite: visoka kriogena učinkovitost, niži troškovi investiranja, prilagodljivost, sigurnost dobave i brza raspoloživost. Uz to znanje naših tehnologa je odlično, što predstavlja sigurnu garanciju u obliku širokoga stručnoga znanja.

U graditeljstvu postoje dvije klasične uporabe kriogenih plinova:

  • zamrzavanje zemlje sa dušikom,
  • hladno betoniranje.