Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Tehnologija vodika

Linde plin, kao svjetska korporacija, svjesna je da mora zadržati korak sa razvojem na području znanosti i istraživanja. Zajedno sa razvojnim odjelom, traži nova područja uporabe plinova. Isto tako teži  postizanju što većih čistoća plinova, koji se temelje na praktičnim istraživanjima i poboljšavanju učinkovitosti procesa.
Jedno od takvih područja, gdje je trenutno  Linde u  vodećem položaju, je izkorištavanje vodika kao alternativnoga izvora energije.