Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Transport tehničkih plinova

Prijevoz tehničkih plinova u plinskom ili tekućem agregatnom stanju spada pod zakonsku regulativu koju uređuje ADR ( International Agreement on the Transport of Dangerous Goods). Za smanjivanje opasnosti nastanka nesreća pri prijevozu tehničkih plinova, potrebno je pridržavati se određenih propisa, poznavanje njihovih karakteristika i siguran utovar u odgovarajućoj ambalaži.

Za sve potrebne informacije i za svu potrebnu dokumentaciju , molimo Vas da se obratite našem ADR savjetniku.

 

Tihomir Bučar

ADR/RID savjetnik

+ 385 47 609 208

e-mail: tihomir.bucar@gtg-plin.com