Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Osnovna upotreba

Industrijski plinovi se upotrebljavaju u kemijskoj industriji i to:
• kao kemijski reagensi,
• za osiguravanje sigurnosti procesa,
• za osiguravanje ekoloških zahtjeva,
• u kemijskoj analizi