Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Farmaceutska industrija

Farmaceutska industrija ima specifične zahtjeva za svoja istraživanja, koja nam omogućavaju duži i aktivniji život. Zbog brige o zdravlju i sigurnosti kupaca, moraju ispunjavati vrlo stroge internacionalne standarde kvalitete i sigurnosnosti proizvoda.

Znanje i iskustvo naše matične tvrtke na području  farmaceutskih  procesa, koje naša tvrtka prenosi na naše kupce, mogu pomoći poboljšanju produktivnosti, kvalitete i sigurnosti procesa.
Obje  industrije, farmaceutska i kemijska, ovise o opskrbi plinom,koji se koriste za istraživanja,  razvoj, proizvodnju i kontrolu kvalitete. Često se bore sa rokovima za usvanje novih standarada kvalitete.

Isto tako , potrebno je napomenuti da je farmaceutska industrija jedna od najbrže rastućih industrija, koja veliki dio svojih sredstava  reinvestira u razvoj novih proizvoda, odnosno u područja koja zahtjevaju dosta specijalnih plinova i opreme za razvoj. Istraživanja se izvode u  laboratorijma, koji koriste plinske kromatografe sa više  detektora, masene  kromatografe, UV/VIS spektrometre i NMR spektrometre. Učinkovitost ovih uređaja jako je zavisna  od izbora točno određenih plinova i mješavina.

Farmaceutska industrija - detaljniji podaci