Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Unutarnji i vanjski okoliš

Problemi okoliša, prije svega onečišćenje zraka, kisele kiše i izbacivanje otrovnih tvari, predstavljaju sve veći problem  kako vladama  određenih država, tako i ljudima u cijelom svijetu.
Većina država pridaje veliku pažnju određivanju i ograničavanju ispuštanja opasnih tvari u okoliš. Za kritične zagađivače, kao što su ozon, ugljikov dioksid, sumporov dioksid i dušikovi oksidi , te  teški metali, kao na  primjer, olovo, osiguravamo cijeli asortiman plinova za čišćenje, plinskih mješavina i opremu za nadziranje tekućina, koje  se upotrebljavaju  u proizvodnim procesima, odpadnim vodama i okolišu..

Mednarodni, nacionalni i regionalni zakoni uređuju kontrolu zagađivača, koja vrijedi i za peći za spaljivanje otpadaka, za sustave  za proizvodnju energije, za industrijske proizvođače i druge. Potreba za testiranjem vode, zemlje i zraka u smislu ekoloških zahtjeva, je tako sve važniji faktor u danjašnjim procesima proizvodnje. Sa točnim  testiranjem potrebno je  mjeriti vrijednosti brzo hlapljivih organskih smjesa (VOC's ), PCBs emisije i druge onečišćivače u proizvodnim procesima, i to u zraku i okolišu.

Mnoge velike tvrtke, kao što su elektrarne, rafinerije, kemijske kompanije, papirnice itd., moraju upotrebljavati  sustave neprekidnog nadziranja emisije (CEM) zbog određivanja količine kritičnih zagađivača, kao što SO2, NOX, CO2 itd. u izpušnim parama njihovih procesa. CEM jedinice morajo biti uredno kalibrirane uz uporabu plinskih kalibracijskih standarda, koji su načinjeni pod strogim nadzorom proizvodnih protokola, koje određuju  nacionalni zakoni i pravila (npr. EPA i NIST) ili međunarodni standardi (npr. EN 14000). Uporaba naših plinskih mješavina osigurava kupcima da djeluju u skladu sa nacionalnim zahtjevima i pravilima.