Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Energija i voda

Smanjivanje štetnih utjecaja raznih industrijskih djelatnosti na naš okoliš, za koncern Linde bilo je uvjek vrlo važno. Sa našim iskustvom i znanjem možemo pomoći našim partnerima na području, koja zahtjevaju energiju i vodu, tako da ispunjavaju zahtjeve koje određuju međunarodni, nacionalni i regionalni zakoni, koji uređuju  emisije ispuštanja opasnih tvari u industriji električne energije, u sustavima za pročišćavanje otpadnih voda i pri spaljivanju otpadaka.

Naši specijalni plinovi se upotrebljavaju i na području kontrole energija i voda i to prije svega u analitičke namjene, kao što su laboratorijska istraživanja, te kontrola i nadziranja okolinskih emisija.

Glavno područje uporabe plinova u elektroenergetskoj industriji je uporaba sumporova heksafluorida visoke čistoće, koji služi kao izolacijski medij u prekidačima, razvodnim pločama, elektranama i plinsko izoliranih transmisijskih linija.