Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Hlađenje i zamrzavanje

Plinovi, kao što su ugljikov dioksid i dušik, koriste se kod moderne prerade hrane i pića. 

Povećanjem zahtjeva za duži rok uporabe zamrznute hrane, te ponudi što kvalitetnije i zdravije hrane, počela se širiti i tehnologija smrzavanja sa tekućim  plinom, pomoću koga se u vrlo kratkom vremenu postiže vrlo niska temperatura (tekući dušik – 196ş  C, tekući CO2 – 78ş C). Zbog vrlo niske temperature i kratkog vremena zamrzavanja, dolazi do stvaranja malih kristala, nema deformacije smrznute hrane, a to predstavlja veliku prednost u odnosu na uobičajene načine smrzavanja hrane.
Postupak zamrzavanja ili hlađenja možemo provesti u:

  • tunelima za smrzavanje,
  • komorama za smrzavanje,
  • spiralnim zamrzivačima,
  • zamrzivačima sa potapaljanjem proizvoda u  tekoću fazu,
  • i drugim vrstama zamrzivača (komorama …).

Različni modeli prilagođeni su  zahtjevima korisnika.