Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Pakiranje u kontroliranoj atmosferi

Pakiranje u  kontroliranoj atmosferi (MAP- Modified Atmosphere Packaging) je metoda pakiranja namirnica koja produže rok trajanja , a da pri tome očuva kvalitetu i svježi izgled namirnica. Naravno, sve to pridonosi ekonomskim prednostima. Zahjevi kupaca za svježim, prirodno konzerviranim proizvodima (bez dodataka konzervansa)sa dužim rokom trajanja, doveo nas je do toga da možemo ponuditi proizvode sa duljim rokom uporabe od nekoliko dana pa čak do nekoliko tjedana.  Povećava se ponuda svježih namirnica na tržištu i smanjuje povrat pokvarene hrane i povećava prodaju i zadovoljstvo prodavača. Uporabo, programa MAPAX® tvrtka  Linde Plin d. o. o., Karlovac, može produžiti rok uporabe  mesa, riba, mlječnih proizvoda, povrća, voća, kruha i ostalih pripremljenih proizvoda. 
Osnovni princip pakiranja u kontroliroj atmosferi je zamjena zraka, koja okružuje namirnicu sa točno određenom mješavinom dva ili više plinova. Osnovni plinovi, koji se upotrebljavaju su dušik, ugljikov dioksid i kisik, i u nekim novijim  primjerima također argon ili ugljikov monoksid. Svi plinovi moraju biti odgovarajuće kvalitete, i to prema pravilnicima o prehrambenim aditivima NN 173/2004. BIOGON® je zaštitni znak kvalitete plinova tvrtke LINDE, koji zadovoljavaju najviše zahtjeve prehrambene industije .