Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Proizvodnja pića

Pivo i brezalkoholna pića su već dugo vremena sastavni dio našega života, a mi se trudimo pridonjeti kvaliteti pića. Plinove upotrebljvamo za razne namjene: miješanja  CO2 sa vodom za gaziranje pića i piva, upotrebe dušika u plinovitom ili tekućem stanju pri punjenju ili u restoranima, a  kako se za točenje upotrebljavaju čisti  CO2 ili njegove mješavine sa dušikom kao potisni plin, možemo također pomoći u poboljšanju njegova okusa.

BIOGON® C i BIOGON® N su zaštitni znakovi kvalitete plinova tvrtke LINDE, koji zadovoljavaju najviše zahtjeve prehrambene industirije.