Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Laser

Princip lasera je opisao  Albert Einstein, ali tek se početkom 60-tih prošloga stoljeća razvijaju sustavi za komercijalnu uporabu.


U sedamdesetima su se pojavili sustavi za obradu materijala. koji su donjeli značajne tehnološke prednosti za postojeće i nove postupke. Od tada je laserska tehnologija  napredovala i doživjela mnoga poboljšanja.

Danas je laser prisutan u svim područjima industrije. Koristi se u telekomunikacijskoj tehnologiji, prehrambenoj industriji (označavanje datuma), elektronici (CD, skeneri) i drugdje. Snaga lasera potrebna za tu primjenu je vrlo mala, nedovoljna za obradu materijala. Za obradu materijala trebamo lasere puno veće snage.

U osnovi se električna energija u procesu tvorbe zrake u laserskom rezonatoru, (CO2 laser) pretvori u svjetlosni snop određene valne dužine. 

Najveća primjena lasera je za rezanje metala sa velikom točnošću i brzinom Prednosti laserskog zavarivanja u odnosu na konvencionalno zavarivanje je vrlo mali (uzak) zavar sa malim deformacijama. Lasersko označavanje na neravnim površinama omogućava ispis i izradu malih rupica, i to bez većih problema. Obrada površina sa laserom omogućuje razne postupke kao što su povećanje tvrdoće, čišćenje, utvrđivanje i slično.

Bez obzira na primjenu, laserska tehnologija je točna i jednostavna, lako prilagodljiva te nije u kontaktu sa obratkom na kojemu se izvodi obrada. Ukoliko pratimo razvoj te tehnologije, vidimo njen svakodnevni razvoj u novim primjenama.

Laserski postupak zahtjeva električnu energiju i stvara zračenje. Voditi računa o sigurnosti na radu , posebno zbog IC zračenja!