Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Brizganje modela iz plastike

Zašto si nebi pomogli sa patentiranim riješenjima plinske tehnologije, koja je razvijena za brizganje plastike u modele? Možete postići veću učinkovitost i smanjiti vrijeme procesa uporabom ugljikova dioksida ili dušika .

Kod plinskog brizganja modelirane plastike,kraće  - GIM, upuhujemo dušik pod visokim tlakom u staljene polimere.ne polimere, da se osigura komletan oblik modela. GIM nudi veću prilagodljivost kod dizajniranja komponenta i sniženju troškova .
Mikrostanično pjenjenje, koji su  razvili za modeliranje plastike brizganjem, upotrebljava kao sredstva za pjenje ugljikov dioksid i dušik. Težina proizvoda se smanjuje i uštede na materijalu su očite..
Hlađenje modela sa ouljikovim dioksidom se koristi za poboljšavanje kvalitete i smanjivanje trajanja procesa.