Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Pothlađivanje gumenih cijevi

Visokotlačne cijevi su uobičajeno sastavljene od dvoslojne gume i pojačane mrežicom, koja nam daje potrebnu tlačnu čvrstoću. Proizvodnja započinje oblikovanjem osnovnoga sloja cijevi, kojega se počne  ovijatisa mrežicom. Kako pri tom postupka nastaju određena naprezanja, postoji velika opasnost od deformacija cijevi. Zbog toga se dodatno cijev ovija sa pamučnom tkaninom, što postupak produžuje i poskupljuje.
Brže i jednostavnije riješenje je pothlađivanje osnovnog dijela cijevi sa tekućim dušikom u rashladilnim komorama, dugm oko 2 m, u kojima se osnovni sloj šprica tekućim dušikom, pod temperaturom -196°C . Na taj način dobijemo potrebnu tvrdoću, koja omogućava neometano ovijanje zaštitne mrežice.

Upotreba donosi dodatne koristi kao što su:

  • nije potrebna upotreba ugljikovodikov,
  • prilagodljivost snage pothlađivanja,
  • jednostavna uporaba,
  • jednostavno održavanje.

Standardne jedinice za podhlađivanje cijevi dopuštaju maksimalni promjer cijevi do 50 mm. Za veće dimenzije cijevi možemo izraditi posebne komore.