Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

SHEQ

Sigurnost, Zdravlje, Zaštita okoliša i Kvaliteta - SHEQ

U tvrtki Linde plin d.o.o. iz Mahična kraj Karlovca, glavna težnja je ponuditi kupcima kvalitetne proizvode i usluge. Pritom veliku ulogu ima briga za zdravo i sigurno radno okruženje naših zaposlenika kao i kvalitetna i pravovremena opskrba naših kupaca, čime se osigurava njihovo zadovoljstvo.

Preuzimanjem jedne od najvećih tvrtki na području proizvodnje i distribucije tehničkih plinova BOC iz Velike Britanije, Linde Group je postavio strategiju postati vodeća tvrtka na svim područjima trgovine plinovima i procesnom inženjeringu.

Jednako tako to vrijedi i za područje sigurnosti i zdravlja, pozitivnog odnosa prema okolišu te kvalitete poslovanja (SHEQ).

Glavna i vodeća misao svih zaposlenih u Linde Group širom svijeta je:
„At The Linde Group, we don`t want to harm people or the environment“,
odnosno:
„Mi u Linde Group, ne želimo nauditi niti ljudima niti okolišu“.
Kao potvrda tome preuzeta je SHEQ Politika, donesena od strane upravnog odbora koncerna te potvrđena od strane vodstva u svim državama gdje je prisutan Linde.

SHEQ je 100 % našega ponašanja, 100 % našeg vremena.