Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Distribucija i logistika

Ekonomska uporaba vodika je smiselna samo ako imamo organiziran transport od proizvodnje do korisnika. Logistika naše tvrtke predviđa nekoliko načina distribucije vodika: od najmanjih boca do velikih sustava boca na prikolicama (trailerima). U industrijskom predjelu Leuna u Njemačkoj postoji  najsuvremeniji cjevovod sa vodikom u Europi, gdje se korisnici bez većih problema priključe direktno na cjevovod. Za vrlo velike potrošače, koji imaju niskotlačne spremnike, Linde organizira dovoz vodika cisternama. Naravno , potrebno je osigurati sve uvjete da bi se osigurala primjerena sigurnost svih sustava, ljudi i okoline.