Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

MIG/MAG varenje

Zavarivanje u zaštitnoj afmosferi inertonga plina  (Metal Inert Gas - MIG) i zavarivanje u atmosferi aktivnoga plina (Metal Active Gas - MAG) su dva najraširenija postupka zavarivanja u Europi, SAD i Japanu . Visoka produktivnost, omogućena sa tom metodom, i činjenica da ih je vrlo jednostavno automatizirati, su glavni faktori koji su pomogli njihovoj rasprostranjenosti.
Princip MIG / MAG zavarivanja je, da se žica dodaje preko pištolja za zavarivanje i u luku se stali . Žica ima dvije uloge; ona je elektroda, koja prenosi električni tok, i  ujedno je dodatni materijal. Električna energija, koja  je potrebna za proces, se osigura preko izvora . Zaštitni  plin, koji prolazi kroz zaštitnu sapnicu, štiti protok i talinu zavara. Zaštitni plin je ili inertan (MIG) ili aktivan (MAG). Inertan plin je onaj koji ne reagira sa talinom zavara.Tu spadaju argon i helij, a dok aktivni plinovi sudjeluju u procesu, i to je naprimjer CO2. Argon sa malom količinom kisika ili CO2 je također aktivni plin. Za smanjenje mogućnosti nesreća potrebno je pregledati i proučiti sigurnosne upute.