Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

TIG varenje

Zavarivanje u  inertnoj zaštitnoj  atmosferi sa wolfram elektrodom (TIG postopak) razvijen je oko 1940 za zavarivanje aluminijskih i magnezijskih slitina.

Osim aluminijskih i magnezijskih materijala, TIG postupak se koristi za zavarivanje nehrđajućih čelika te također ugljikovih i malolegiranih čelika.Primarno se TIG postupak koristi za zavarivanje materijala tanjih od 6 mm.

Kod  TIG postupka zavarivanja se električni luk upotrebljava za zagrijavnje i taljenje osnovnoga materijala i dodatnog materijala. Električni luk gori između elektrode i obratka. Zaštitni plin prolazi kroz zaštitnu sapnicu te štiti talinu i elktrodu. Elektroda je smještena na sredini sapnice..

Glavna namjena zaštitnog plina kod  TIG postupka je zaštita sagorjelih i staljenih dijelova  taline i obratka, dodatnog materijala  i elektrode pred lošim utjecajem okoline (zraka).Uz to zaštitni plin utiče na izgled i karakteristitku zavara.

Zaštitni plin, koji je značajan za  TIG postopak, je sastavljen od argona, helija ili njihovih mješavina. Uz određene uvjete, dodatak vodika ili dušika ima pozitivne učinke na sam proces zavarivanja i kvalitetu cijeloga zavarenoga spoja.

Značajna uopraba  TIG postupka je zavarivanje cijevi, tlačnih posuda, i izmjenjivača topline. Od kada se TIG postupak primjenjuje za zavarivanje vrlo tankih materijala, ova se metoda koristi i u elektronskoj industriji.

Prednosti TIG zavarivanja su vrlo visoka kvaliteta zavarenoga spoja, i velika upotrebljivost za zavarivanje raznih materijala u raznim položajima zavarivanja.