Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Zavarivanje sa plazmom

Mnogo različitih procesa sa plaznom se koristi u industriji i to vezano uz oblik sapnice leće ili na način prijenosa toka ( preneseni ili nepreneseni tok)

Varenje plazmom  sa  prenesenim tokom je prevladavajući postupak za čelične materijale i možemo ga opisati kao napredni  TIG postupak. Temeljna razlika je samo u putu prijenosa toka, koji nam omogućava usmjereni tok sa velikom gustoćom energije. Tok se fokusira kroz posebno oblikovanu sapnicu, kroz koju prolazi plazmeni plin. Plazemeni plin se u sapnici  ionizira i osigurava stabilan put prijenosa toka na obradak čak i kod male energije. Za razliku od TIG postupka plazmeno zavarivanje se može upotrebljavati za  »mikroaplikacije«. Kod debljine pločevine iznad 3 mm možemo primjeniti plazmeno i TIG zavarivanje. Ukoliko zavarujemo deblje materijale, kod plazmenog zavarivanja se zbog velike koncentracije energije pojavljuje takozvana  »keyhole«-rupa u obliku ključa. Taj efekt uzrokuje veliku dubinu i brzinu zavarivanja te smanjuje deformacije u odnosu prema TIG zavarivanju.

Plinovi se kod plazmenog zavarivanja koriste za tri namjene:

  • Plazemeni plin je medij koji stvara plazmu između elektrode i obratka. Argon ili mješavine argona i vodika se često koriste kao plazmeni plin za nehrđajuće čelike, a mješavine argona i helija za obojane materijale.
  • Zaštitni plin je potreban za zaštitu taline zavara i toplotnu regulaciju područja zavara. Zaštitni plin se dovodi kroz sapnicu koja neprekidno opuhuje plazmeni snop. Zavisno od vrste plina, intenzitet se može povećati, a često se koristi isti plin kao plazmni i zaštitni.

Kod zaštiti korjena, zaštitni plin  se dovod kroz razne pripreme, jer se talina i zagrijano područje materijala moraju štititi sa zaštitnim plinom. Kao zaštitini plin koristimo čisti argon ili mješavinu argona i vodika.

Molimo Vas da dobro proučite  sigurnosne upute  radi izbjegavanja mogućih nesreća.