Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Noseći štit i zaštita zračenja

Kod plinskog orbitalnog zavarivanja, zaštita se plinom je podijeljena na tri dijela - primarnu zaštitu, sekundarnu zaštitu i zaštitu korijena zavara. Kod zavarivanja materijala osjetljivih na atmosferski kisik i dušik, potrebne su sve tri vrste zaštite sa plinom.

Primarna plinska zaštita je namenjena za zaštitu taline zavara i područja oko njega, a postižemo ih sa plinskim nastavkom.
Sekundarna zaštita  sa plinom je namjenjena za zaštitu izvedenoga zavara, dok se ne ohladi na temperaturu kod koje više ne reagira sa kisikom ili dušikom iz zraka. Sekundarna plinska zaštita u stvari noseći štit.
Korjen zavara je isto potrebno zaštiti sa plinom koji sprečava oksidaciju. Zagrijani plin daje korjenu zavara bolji izgled i smanjuje mogućnost grešaka na zavaru. Prije zavara, potrebno je korjen zavara pročistiti sa zaštitnim plinom, radi smanjivanja kisika u okolini zavara.