Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Izvori onečišćenja

Nečistoće, koje mogu stvoriti probleme u plinskom području lučnoga zavarivanja su kisik, dušik, vodik i vlaga. Kod nekih slučajeva dušik i vodik ne utiču na nečistoće.

Te nečistoće rijetko ili gotovo nikad ne dolaze iz zaštitnih plinova. Najčešće je zrak taj koji onečišćuje površinu zavarivanja, jer je protok zraka prekinut radi nekoga uzroka ili pak nije pravilno usmjeren. Zagađenje taline zavara može prouzročiti i vlažnost i nečistoća površine zavarivanja, te dodatni matrerijal koji se dodaje kod zavarivanja.
Zaštitni plinovi se mogu onečistiti i zbog neadekvatne uporabe opreme za zavarivanje. Nečistoće mogu prouzročiti greške u zavarima kao što su poroznost, krtost i smanjenje otpornosti koroziji. Svaki materijal drugačije reagira na onečišćenja i treba posvetiti posebnu pažnju u radu .