Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Rezanje s plazmom

Rezanje sa plazmom, razvilo se u 50-tim godinama dvadesetoga stoljeća za rezanje čeličnih materijala, koji se nisu dali razrezati sa plamenim postupkom, kao što su nehrđajući čelici, aluminij i bakar.

Daljni razvoj je omogućio rezanje čelika sa velikom točnošću.
U osnovi se plazemeni plin ionizira u sapnici i  »fokusira«uz pomoć posebno oblikovane dizne. Vrući tok plazme možemo iskoristiti za rezanje materijala kao što je plastika (nepreneseni oblik). Kod rezanja čelika, elektični luk se uspostavi između elektrode i obratka, te poveća prijenos energije. Vrlo uski promjer sapnice, fokusira tok i plazmeni protok. Dodatni intenzitet prijenosa toka se postiže sa sekundarnim plazmenim plinom. Zbog ekoloških razloga, plazmeno rezanje se često izvodi u bazenima pod vodom.
Kao plazmeni  plin se mogu koristiti  argon, vodik, dušik i mješavine tih plinova, te zrak i kisik.

Naprave za visokotočno rezanje rade na principu vrlo učinkovitoga fokusiranja plazmenog toka, kako što je primjer sa rotirajućim plazmenim tokom .