Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Povećanje učinkovitosti kod procesa za upravljanje otpadnim vodama

Pomanjkanje kisika može prouzročiti probleme u tretiranju otpadnih voda. Uobičajeno se to očituje u obliku nedovoljnoga čišćenja ili u  anaerobni pretvorbi koja prouzročuje neprijatne mirise.

Problemi, do kojih dolazi u procesima tretiranja otpadnih voda

Pomanjkanje kisika u spremnicima sa otpadnim talozima, se pojavljuju usljed:

 • povećanoga protoka otpadne vode ili zbog koncentracija onečišćenja,
 • nejednakomjernoga onečišćenja taloga,
 • strožijih zakonskih zahtjeva, koji se tiču upravaljnja otpadnim vodama.

Sustav za prozračivanje otkaže usljed:

 • kvara na kompresorima, koje upotrebljavamo za raspršivanje zraka na površine,
 • raznih aktivnosti u toku procesa,
 • nedovoljnog izlučivanja (odstranjivanja) dušika.

Mogućnosti bez  uporabe čistoga kisika su:

 • povećanje proizvodnih kapacitet a(gradnja novih spremnika),
 • ugradnja dodatne opreme za prozračivanje,
 • preusmjerenje toka otpadnih voda do drugih prošišćivača (kratkoročno riješenje problema).

Ta rješenja zahtevaju velike investicije i potporu logistike.

Mogućnosti sa uporabom čistog kisika su:

 • iniciranje čistoga kisika (kao trajno rješenje ali samo u hitnim slučajevima),
 • promjene postupka , koji se temelji trajnoj ili djelomičnoj  denitrifikaciji sa čistim kisikom.

To je učinkovto rješenje brez velikih investicija.

Na desnoj strani možete vidjeti SOLVOX® u radu sa otpadnim vodama.

Naše rješenje

SOLVOX® podupire prozračivanje sa ubacibanjem  čistoga kisika u otpadne vode. To znatno povećava učinkovitost čišćenja u procesima tretiranja otpadnih voda.

 • SOLVOX® postupak inicira čisti kisik u  postojeće spremnike sa otpadnim tvarima.
 • SOLVOX®-B dozira kisik kroz sapnice na cjevovodima.
 • SOLVOX®-I dozira kisik sa sustavom za ubrizgavanje.
 • SOLVOX®-R dozira kisik sa reaktorskim sustavom.

Slika ispod pokazuje sustav  SOLVOX®-I.

Prednosti čistoga kisika u odnosu prema  zraku
Doziranje čistoga kisika u preopterećene postojeće procese donosi sljedeća poboljšanja:

 • lakšu kontrolu taloga,
 • veću moguču količinu otpadnih taloga u rezervoarima koji su u uporabi,
 • smanjenje ukupne količine otpadnih taloga,
 • povećani kapacitet čišćenja,
 • niže koncentracije štetnih tvari, koje utječu na okoliš.

Sva ta poboljašanja procesa, omogućavaju vlasnicima postići niže troškove proizvodnje i dobivanje otpadnih voda bez mirisa.

Ispod  možete pogledati jedinicu za kontrolu i mjerenje kisika.

Prednosti, koje imamo sa uprabom  SOLVOX® sustavima, su:

 • niski investicijski troškovi,
 • niski sroškovi održavanja,
 • brza i jednostavna instalacija (ugradnja),
 • poboljšavanje učinkovitosti bres povećanja postojećih kapaciteta,
 • prilagodljivi način doziranja kisika,
 • mogućnosti osiguranja visokih koncentracija kisika.