Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Neutralizacija alkalnih otpadnih voda

Zbog strožih zakona i češćih pregleda, koje provode nadzorni organi, briga za okoliš u današnjem društvu je sve više prisutna.
Zato je ispuštanje otpadnih voda u kanalizaciju dozvoljena samo u slučaju, kada pH ne prelazi  zakonsku granicu.

Za nevtralizaciju alkalnih otpadnih voda se sve više upotrebljava ugljikov dioksid. Kada se ugljikov dioksid rastopi u vodi, stvara ugljikove kisline. Za razliku od mineralnih kislina, ugljikov dioksid ima više prednosti. Sprečava prekomjernu akumulaciju soli, kao što su kloridi, sulfati itd. Uz to je prekomjerna kiselost odpadnih voda praktično nemoguća zbog skoro ravne  neutralizacijske krivulje kod ugljikova dioksida.

Uporaba ugljikovega dioksida je također sigurnija od uporabe visoko korozivne kisline. Možemo reći, da gotovo nema problema sa korozijom.
Slika na desno prikazuje Linde-ov prijenosni sustav za neutralizaciju.

Industrija u kojoj se pojavljuju takve otpadne vode su:

 • industrija pića ( čišćenje povratnih boca),
 • mljekarne, klaonice i mesnoprerađivački procesi,
 • pekarne i slastičarska industrija,
 • elektrogalvaniziranje u industriji (obrada površina ,
 • papirna industrija,
 • kožarska industrija,
 • gumarska industrija,
 • tekstilna industrija,
 • čistionice, pronice i procesi za bojanje,
 • cementna i betonska industrija,
 • fotokemijska industrija,
 • građevinska industrija.

Na slici ispod možete vidjeti primjenu neutralizacijskih krivulja pri uporabi natrijevog karbonata  i ugljikovog dioksida (klikni za povećanje):

Prednosti neutralizacije otpanih voda sa  CO2 su:

 • ugljikov dioksid je prirodni sastojak vode - mineralne kiseline nisu;
 • nije potrebno plaćati ekološke takse zbog  prekomjrnih koncentracija soli;
 • produžuje se vrijeme uporabe zbog smanjenja korozije;
 • smanjuje se mogućnost povećane kiselosti;
 • smanjuje se broj osoba i potreban prostor;
 • troškovi održavanja su manji;
 • stroškovi rada su manji.

SOLVOCARB® dozira uljikov dioksid u vodu:

 • SOLVOCARB® - B ugljikov dioksid dolazi u vodu kroz rupice u cijevima.
 • SOLVOCARB® - D ugljikov dioksid dolazi u vodu kroz posebne polukružne lijevke.
 • SOLVOCARB® - R ugljikov dioksid dolazi kroz posebne reaktore.

Neutralizacija alkalnih otpadnih voda - detaljniji podaci