Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Metalne konstrukcije

Pod pojmom čelične konstrukcije, podrazumjevamo sve što u osnovi sadrži spaojeve  pojedinih čeličnih dijelova u najrazličitija oruđa, mostove, i slično.

Za prilagođavanje elemenata određene konstrukcije, koristi se plameno rezanje, koje je jedan od lučnih procesa, ili  plameno rezanje sa kisikom i gorivim plinom, koji je jedan od plamenih procesa.
Plameno rezanje je vrlo fleksibilno, potrebnu energiju dobijemo uz pomoć kisika. Plameno rezanje materijala, nudi nam također veću fleksibilnost u odnosu na vrstu matrijal kojega režemo.

Od lasersih procesa,
se koristi lasersko rezanje svih vrsta osnovnoga materijala, ali je dosta ograničeno debljinom materijala.

Kod spajanja čeličnih konstrukcija , možemo izabrati samo između  lučnih procesa, kao što su MIG, MAG, TIG i zavarivanje sa plazmom. Iskustvo i znanje, uz pomoć opreme za zavarivanje, te većom brzinom zavarivanja i većim učinkom taljenja, smanjuju troškove kod  MAG zavarivanja.
Nedopustive  nepravilnosti u zavarenim spojevima mogu oslabiti stabilnost cijele konstrukcije, zato ih je potrebno otkloniti.
Kod popravaka zavara, možemo koristiti plinsko žljebljenje, a za otklanjanje nečistoća kako što je boja, hrđa ili masnoća koristimo plameno čišćenje.


Deformacije možemo otkloniti sa plamenim ravnanjem.