Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Transportni sistemi

Autobusi, teretna vozila, rovokopači, vlakovi, kabine, vozila, predstavljaju skupinu različitih sredstava za transport. Buldožeri i kamioni zahtjevaju vrlo čvrste konstrukcije, dok pak konstrukcije za zrakoplove moraju biti što lakše.

Zbog toga se za rezanje, spajanje i površinsku obradu  koriste različiti postupci obrade osnovnih materijala.
Za rezanje različitih materijala se koristi plameno rezanje sa kisikom i gorivim plinom (acetilenom), rezanje plazmom ili lasersko rezanje, zavisno od zahtjevane pripreme zavara.

Kod  spajanja različtih komponenata možemo izabrati samo jedan od postupaka lučni procesi, kao što su  MIG, MAG, TIG i zavarivanje sa plazmom. Zavisno od vrste materiala i zahtjevane kvalitete zvarenoga  spoja, možemo koristiti i plameno zavarivanje. Za spajanje različnih materijala ili obojanih metala, koristimo tvrdo ili meko lemljenje. Lasersko zavarivanje upotrebljavamo samo za male debljine materijala i tamo gdje imamo vrlo visoke zahtjeve za kvalitetu.

Deformacije, koje nastaju zbog zavarivanja, su ključni problem kod proizvodnje transportnih sredstava (npr vlakova). Velike površine se zavaruju i kod toga dolazi do velikih deformacija.

Za otklanjanje deformacija, najviše koristimo postupak sa plamenim ravnanjem, koji je jedan između plamenih procesa i vrlo je učinkovit .
Kod popravaka zavara, koristimo plameno žljebljenje. Za odstranjivanje površinskih nečistoća koristimo plameno čišćenje.