Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Održavanje i popravak

Održavanje možemo opisati kao uobičajeni proces koji izvodimo da bi se očuvala funkcionalnost proizvoda , dok popravak izvodimo da ponovo osposobimo proizvod ili otklonimo kvar.

Kod popravaka koristimo mnogobrojne postupke. Zavarivanje nam može povećati greške koje već imamo u zavarima i koje je potrebno otkloniti. Plameno žljebljenje je, na primjer, jedan od  plamenih procesa, kojega koristimo za otklanjanje grešaka u zavarima. Nakon toga ponovo zvarimo sa  lučnim procesima, kao što su  MIG, MAG, TIG postupak ili zavarivanje sa plazmom. Ukoliko su oštećena područja velika, potrebno ih je odstraniti i zamijeniti sa novim dijelom. Tom prilikom koristimo  plamene procese, kao što su  plameno rezanje, koje osiguravaju učinkovito djelovanje.

Kako su proizvodi obično izrađeni od čelika, deformacije koje nastaju zavarivanjem su nam veliki problem u procesu izrade. Veće deformacije se pojavljuju kod obrade proizvoda koji kod izrade koriste toplinske postupke kako što su zavarivanje  ili rezanje.
Za uklanjanje  deformacija se najviše koristi postupak plamenoga ravnanja, koji je jedan od plamenih procesa i vrlo je učinkovit. Ravnanje deformacija umjesto izrade novoga proizvoda, može nam donjeti velike uštede.

Ostala područja popravaka proizvoda, mogu sadržavati površinske toplinske obrade. Trošenje ili korozija mogu oštetiti površinu metalnoga predmeta, a to pak zahtjeva ponovni nanos materijala . Možemo ga izvesti naštrcavanjem, koji je jedan između plamenih procesa. Za manje zahtjevne površine , možemo lemljenjem nanjeti novi materijal i popraviti oštećene vrhove.  Plameno čišćenje možemo koristiti i za odstranjivanje svih vrsta nečistoća- betona, asfalta, prašine i sličnoga.