Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Zavarivanje pomoću plina

Najviše se za zavarivanje uz pomoć plina koristi kombinacija goriva plina (acetilena ) i plina koji pospješuje gorenje. Uz kontroliranu kombinaciju dobivamo dosta energije koju možemo iskoristiti sa topljenje dodatnoga materijala i osnovnoga materijala. 
Više informacija u slijedećim dokumentima.

Zavarivanje pomoću plina - detaljniji podaci