Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Rezanje sa zapaljivim plinom i kisikom

Ukoliko imamo  plin, dobar rezač i mirnu ruku, možemo rezati željezo kako želimo..

Ne trebamo električnu energiju ili zahtjevnu opremu - samo Vi, plin i željezo.. To je način rada, koji postoji od početka prošloga stoljeća.
Rezanje sa gorivim plinom i kisikom je proces gorenja. Kisikov plamen sagori materijal na uskom dijelu i načini rez te odstrani sagoreni materijal iz reza. Čistoća kisika je vrlo važana za postizanje veće brzine rezanja. Veća čistoća plina osigurava veću produktivnost. Kod samog rezanja,  moramo željezo zagrijati na temperaturu taljenja, a to možemo uz pomoć plamena goriva plina i kisika.
Izbor goriva plina utiče na proces rezanja, kvalitetu, vrijeme rezanja i debljinu materijala kojega možemo rezati. Najviše pažnje treba posvetiti izboru dizne za rezanje. o tome ovisi brzina i kvalitete rezanja. Rezanje sa gorivim plinom i kisikom se koristi za nisko legeirane čelike debljine čak do jednog metra. Stanje površine ima isto veliki utjecaj na kvalitet reza. Postoji vrlo mogo mogućnosti za automatizaciju procesa, a rad treba prepustiti stručim i osposobljenim osobama, jer rad sa kisikom je vrlo opasan.

Temeljni premazi
Zaštita čeličnih ploča sa temeljnim premazima u cilju antikorozivne zaštite, utiče na proces rezanja. Vrsta i debljina temeljnoga premaza imaju veliki ujecaj na gubitak brzine rezanja koju možemo postići bez grešaka u rezu. Postoji i mogućnost stvaranja ljepljivih uključaka, koji još više smanjuju kvalitetu i  brzinu rezanja.

Između  22 različita tipa temaljnih premaza, razlikujeo četiri  glavne skupine:
1. premazi  sa PVB/fenolnim smolama,
2. temeljni premazi sa epoksi smolama,
3. cinkovi temeljni premazi sa epoxi smolom,
4. cinkovi temeljni premazi sa akilnim silikatom.

Mogućnost rezanja pločevina žaštićenih premazima skupine 1 je bolja od onih zaštićenih premazom is skupine 4. Skupine 2 i 3 su vrlo slične i po svojstivima rezanja su između 1 i 4 skupine.

Posebnu pažnju treba posvetiti antikorozivnoj zaštiti na suprotnoj strani reza, jer utiče na kvalitet i svojstva reza.

Rezanje s zapaljivim plinom i kisikom - detaljniji podaci