Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plamensko žljebljenje / čišćenje

Plameno žljebljenje se koristi za otklanjanje određenih dijelova na površini, kako što je popravak zavara koji ima nedozvoljenu grešku.

Proces je vrlo sličan plamenom rezanju. Plamen gorivoga plina i kisika stali materijal, dok tok kisika otpuše staljeni materijal. Razlika između ta dva postupka je u položaju gorionika. Kod plamenog rezanja je tok kisika usmjeren na donju površinu sa namjerom da probije materijal i načini pukotinu. Kod žljebljenja tok kisika je gotovo paralelen sa površinom sa ciljem da učini utor ili odstrani površinsku strukturu.
Ukoliko se tok kisika smanji, taj se proces može upotrijebiti za čišćenje površine i tada ga nazivamo plameno čišćenje. Energija iz procesa sa gorivim plinom i kisikom , kojem dodamo dodatni tok kisika, može se upotrijebiti za čišćenje različitih materijala, od čeličnih »offshore« konstrukcija i čak do betonskih elemenata. Možemo i odstraniti hrđu, boju, masnoće , prašinu ili zemlju.

U procesu možemo koristiti različite gorive plinove i kisik.

Posebnu pažnju treba posvetiti sigurnosti u radu, jer koristimo kisik i gorivi plin.

Plamensko žljebljenje / čišćenje - detaljniji podaci