Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plamensko zagrijavanje

Pod pojmom »plameno zagrijavanje« podrazumjevamo proces kod kojega se toplina plamena prenosi na materijal bez taljenja ili odstranjivanja materijala. Primjeri toga procesa su: plameno ravnanje, plameno kaljenje, vruće preoblikovanje, te isto tako zagrijavanje u vezi sa varenjem , točasto zagrijavanje i taljenje dodatnoga materijala kod toplinskog naštrcavanja.

Plameno ravnanje se koristi za popravak oblika dijela ili cijele konstrukcije koje su deformirane zavarivanjem. Plameno kaljenje se može koristiti za lokalno kaljenje površine, kako što je na primjer sjedište ležaja ili površine izložene pojačanom trošenju. Kod vrućeg preoblikovanja, dio koji želimo preoblikovati se zagrije i preoblikuje uz pomoć vanjske sile. Kod varenja određenih legiranih čelika, posebno kod većih deljina, moramo koristiti predgrijavanje radi sprečavanja poroznosti koje nastaju zbog lokalnog unosa topline. Nakon zavarivanje često je potrebno toplinski obraditi obradak radi eliminiranja unutarnjih napetosti koje su nastale kod varenja.

Mnogo faktora je važno kod izbora odgovarajućeg  gorivog plina za različite plamene procese, zavisno od uporabe, a to su brzina zagrijavanja, lokalo ili homogeno zagrijavanje itd. Za prvi primjer je najvažnije temperatura i intenzivnost gorljivoga plina. Za drugi primjer, može se upotrijebiti plin koji ima najniže troškove.

Posebnu pažnju posvetiti sigurnosti na radu jer koristimo kisik i gorive plinove.