Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Obrada materijala

U osnovi laser pretvori neki vanjski oblik energije u svjetlosnu energiju određene valne dužine. To se postiže na različite načine, na primjer laserski medij može biti plin ili kruta tvar. Od tuda naziv plinski laser ili poluvodički laser.

U laserskom rezonatoru je laserski medij između dva ogledala. Laserska svjetlost se odbija između ogledala naprijed i natrag , pojačava se , a dio snopa se usmjerava preko odbijajućeg ogledala. Taj dio snopa se koristi u laserskom postupku.

U  industriji se za obradu materijala koriste dva osnovna tipa lasera: Nd:YAG laser i CO2 laser. Nd:YAG laser je poluvodički laser, koji kao medij koristi štapić iz itrija (simbol Y), aluminija in granita, premazan sa metalom neodimom (kemijski simbol je Nd). CO2 laser je vrsta plinskoga lasera, kod kojega  je  aktivni medij ugljikov dioksid (CO2).

Nd:YAG laser lmože stvoriti izlaznu snagu do 5 kW za zavarivanje, označavanje, bušenje isl. Jedna od prednosti Nd:YAG lasera je da provodi lasersko zračenje po optičkim vlaknima, koji se jednostavno koriste kod robota.

CO2 laser nudi puno veću smagu i to do 50 kW. Sustavi do približno 4 kW se često koriste za  lasersko rezanje sa žarišnim lećama. Kako leće prenose više energije , žarišna ogledala  hlađena sa vodom, koriste se  za rezanje, zavarivanje, i obradu površina kod velikih snaga lasera. Postupak stvaranja laserske zrake u CO2 laseru, temelji se na sljedećim laserskim plinovima  na CO2, dušiku i heliju. Te plinove  je potrebno uredno kontrolirati i postaviti stroge standarde za kvalitetu,  plinovi u CO2 laseru.

Obje vrste lasera proizvode svjetlost u infracrvenom području, što znači da laserski snop nije vidljiv.  Zbog toga djelatnik na laseru mora poštivati sigurnosne mjere i sredstav za rad te je potrebno zabranti prilaz neovlaštenim osobama i drugim djelatnicima.

Mnoge druge vrste lasera, proizvode različite valne dužine svjelosti, i pokrivaju gotovo cijeli spektar od infracrvenoga do ultraljubičastoga područja.Svaki ima prednosti za određeno područje, ali kod obrade materijala, najčešće se koriste  CO2 i Nd:YAG laseri, i to prvenstveno zbog jakog lasrskog snopa svjetlosti.