Linde Plin d.o.o
Linde Group Division/td>
Mahično bb
47000 Karlovac
Hrvatska
Phone: 00 385 (0)47 609 200
Fax: 00 385 (0)47 651 639
E-mail: tg.info@hr.linde-gas.com

Plinovi za CO2 lasere

CO2 laseri su najčešće korišteni laseri za obradu materijala i to za rezanje, zavarivanje i obradu površina.

Laserski plinovi za CO2 lasere obično sadržavaju mješavinu helija, dušika i ugljikovog dioksida. Za neke vrste lasera, potrebno je u plinsku mješavinu dodati male količine  CO, H2 ili Xe. Sastav laserske plinske mješavine je ovisan od  vrste lasera, snage i proizvođača. Laserski plinovi se obično dostavljauo u posebnim  plinskim bocama ili su prethodno smješani u jednoj boci.

Nečistoće u laserskoj plinskoj mješavini, mogu stvoriti probleme u radu  CO2 lasera, i smanjiti mu izlaznu snagu, destabilizirati električni naboj ili povećati potrošnju laserskih plinova. Uz to nečistoće utiču na  interno optiku, smanjujući trajnost leća. Popravci zanju biti vrlo skupi.

Zato je potrebno kod  ocjenjivanja  laserskih plinova uz čistoću voditi računa i o količini nečistoća koje bi mogle ostati u bocama.Već dugo je poznato da vodena para i ugljikovodici najviše štete laserima, te ih potrebno što više smanjiti u smjesi ili pojedinim laserskim plinovima.

Ipak do onečišćenja može doći i u cijevima koja dovode laserske plinove do stroja, pa je potrebno paziti kod njihovog izbora. Pogledajte što može učiniti krivo izabrana cijev za dovod plinova.